HARMONOGRAM ZAJĘĆ

DZIEŃ GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ POZIOM
ZAAWANSOWANIA
GRUPA WIEKOWA INSTRUKTOR
PONIEDZIAŁEK 14:00 – 16:00 PLASTYKA 8 – 10 Agnieszka Łubkowska
16:00 – 17:00 6 – 7
17:00 – 18:00 4 – 5
18:00 – 20:00 8 – 10
18:00 – 19:30 TANIEC NOWOCZESNY 7 – 12 Martyna Burek
19:30 – 20:30 AEROBIK Katarzyna Kocan
20:30 – 21:30
WTOREK 13:00 – 15:00 RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE 7 – 12  

Agnieszka Łubkowska

 

15:00 – 16:00 PLASTYKA 6 – 7
16:00 – 18:00 RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE 7 – 12
18:00– 20:00 WARSZTATY KREATYWNE 7 – 12
15:00 – 16:00 TANIEC NOWOCZESNY 4 – 6 Karolina Słonka-Kaczor
16:15 – 16:45  

ZAJĘCIA WOKALNE

 

zajęcia indywidualne Marta Kopeć
16:45 – 17:15
17:15 – 17:45
17:45 – 18:15
18:15 – 18:45
18:45 – 19:30
19:15 – 20:15 AEROBIK Katarzyna Kocan
20:15 – 21:15
ŚRODA 12:30 – 13:00 NAUKA GRY NA PIANINIE zajęcia indywidualne Katarzyna Szczerbinin
13:00 – 13:30
13:30 – 14:15
14:15 – 14:45
14:45 – 15:15
15:15 – 15:45
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
15:15 – 15:45  

ZAJĘCIA WOKALNE

 

zajęcia indywidualne Marta Kopeć
15:45 – 16:15
16:15 – 16:45
16:45 – 17:15
17:15 – 17:45
17:45 – 18:30
15:30 – 16:15 ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE
DLA DZIECI I RODZICÓW
2 – 3  

Anna Gunia

 

16:15 – 17:00 RYTMIKA 4 – 5
17:00 – 18:00 TANIEC WSPÓŁCZESNY gr. początkująca 4 – 6
Anna Gunia
18:00 – 19:00
19:00 – 20:30 7 – 12
CZWARTEK 15:00 – 15:30 NAUKA GRY NA PIANINIE zajęcia indywidualne Katarzyna Szczerbinin
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:15
17:15 – 17:45
17:45 – 18:15
18:15 – 18:45
14:00 – 14:30 NAUKA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ zajęcia grupowe 8 – 19
 Piotr Kuźniar
14:30 – 15:00 zajęcia indywidualne
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30 zajęcia grupowe 8 – 19
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30 zajęcia indywidualne
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30 zajęcia grupowe 8 – 19
18:30 – 19:00
19:00 – 19:30
15:00 – 16:00 TANIEC NOWOCZESNY 4 – 6 Karolina Słonka-Kaczor
18:45 – 20:15 7 – 12 Martyna Burek
14:00 – 15:00 JĘZYK ANGIELSKI gr. średniozaawansowana 7 – 12 Justyna Wąsik
17:45 – 18:45 SZACHY gr. początkująca 7 – 12 Justyna Wąsik
19:00 – 20:00 gr. średniozaawansowana 7 – 17 Roman Wąsik
20:15 – 21:15 AEROBIK Katarzyna Kocan
21:15 – 22:15
PIĄTEK 15:30 – 16:30 TANIEC WSPÓŁCZESNY gr. początkująca 4 – 6
Anna Gunia
16:30 – 17:30
17:30 – 18:30 TANIEC TERAPEUTYCZNY Z ELEMENTAMI RELAKSACJI 60+
18:30 – 20:00 TANIEC WSPÓŁCZESNY 7 – 12

 

Archiwa