HARMONOGRAM ZAJĘĆ

DZIEŃ GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ POZIOM
ZAAWANSOWANIA
GRUPA WIEKOWA INSTRUKTOR
PONIEDZIAŁEK
12:30 – 14:30 RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE (ZAWIESZONE)
18+ Agnieszka Łubkowska
15:00 – 17:00 PLASTYKA
11+
17:00 – 18:00 6 – 7
18:00 – 20:00 PLASTYKA (ZAWIESZONE)
8 – 10
16:00 – 17:00 SZACHY grupa początkująca 7 – 17 Justyna Wąsik
17:00 – 18:00 grupa średnio zaawansowana
21:15 – 22:15 AEROBIK (ZAWIESZONE)

18+ Katarzyna Kocan
WTOREK
13:00 – 14:00 SZACHY zajęcia indywidualne
7 – 17 Roman Wąsik
13:00 – 15:00 RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE (ZAWIESZONE)
7 – 12  

Agnieszka Łubkowska

 

15:00 – 16:00 PLASTYKA (ZAWIESZONE)
6 – 7
16:15 – 18:15 RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE 7 – 12
18:15– 20:15
WARSZTATY KREATYWNE (ZAWIESZONE)
7 – 12
13:00 – 13:45 ZAJĘCIA WOKALNE zajęcia indywidualne Katarzyna Szczerbinin
13:15 – 13:45  

ZAJĘCIA WOKALNE

 

zajęcia indywidualne Marta Kopeć
13:45 – 14:15
14:15 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
15:00 – 15:45 NAUKA GRY NA PIANINIE
zajęcia indywidualne Katarzyna Szczerbinin
16:15 – 17:15 TANIEC NOWOCZESNY

4 – 6 Magda Matuszek
17:15 – 18:45 7 – 12
20:15 – 21:15 AEROBIK (ZAWIESZONE) 18+ Katarzyna Kocan
ŚRODA 12:15 – 13:00 NAUKA GRY NA PIANINIE zajęcia indywidualne Katarzyna Szczerbinin
13:00 – 13:45
13:45 – 14:30
15:00 – 15:45
15:45 – 16:15
16:15 – 16:45
17:00 – 17:30
17:30 – 18:15
18:15 – 18:45
14:30 – 15:00  

NAUKA GRY NA PERKUSJI

 

zajęcia indywidualne Damian Sąsiadek
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30 ZAJĘCIA WOKALNE zajęcia indywidualne

Marta Chrząstek
17:00 – 17:30
16:15 – 17:00 RYTMIKA 4 – 5 Anna Gunia
17:00 – 18:00 TANIEC WSPÓŁCZESNY grupa początkująca 4 – 6
Anna Gunia
18:00 – 19:00
19:00 – 20:30 7 – 12
CZWARTEK
18:45 – 19:15 NAUKA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ zajęcia indywidualne Krzysztof Ziemiński
19:45 – 20:15
17:30 – 18:15 NAUKA GRY NA PIANINIE zajęcia indywidualne Katarzyna Szczerbinin
16:15 – 17:15 TANIEC NOWOCZESNY 4 – 6 Magda Matuszek
17:15 – 18:45 7 – 12
16:00 – 17:00 SZACHY zajęcia indywidualne Roman Wąsik
18:30 – 19:30
20:15 – 21:15 AEROBIK (ZAWIESZONE) 18+ Katarzyna Kocan
PIĄTEK 12:30 – 13:00 NAUKA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ zajęcia indywidualne Krzysztof Ziemiński
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30 grupa zaawansowana 13+
14:30 – 15:00 zajęcia indywidualne

15:00 – 15:45
15:45 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
14:00 – 15:00 TANIEC TERAPEUTYCZNY Z ELEMENTAMI RELAKSACJI (ZAWIESZONE)
60+ Anna Gunia
15:30 – 16:30 TANIEC WSPÓŁCZESNY grupa początkująca 4 – 6
16:30 – 17:30 4 – 6
17:30 – 19:00 7 – 12